HOTLINE: 0915471369

Keo chụp bản UDC-HV giá tốt


0888

Còn hàng

UDC HV là độ nhớt cao kép Chữa nhũ tương cung cấp sự kết hợp hoàn hảo của giá cả và hiệu suất. Với tốc độ phơi sáng cao và vĩ độ, UDC HV là lý tưởng cho các máy in trong mỗi phần của ngành công nghiệp màn hình in.

UDC HV Chào giá

* Tuyệt vời nét stencil cạnh và độ phân giải
* Màu xanh cung cấp độ tương phản tuyệt vời cho đăng ký dễ dàng
* Cao nhất build-up tự hào về lưới với giá trị Rz thấp
* Rõ ràng hoặc nhuộm
* Dung môi, UV và plastisol kháng mực
* Rất lý tưởng cho tất cả các tính lưới
* Độ nhớt trung

Pyramid Màn hình Sản phẩm chứng thực tiễn ngành tốt nhất mà các nhà khai thác phải trang bị bảo hộ cá nhân thích hợp (PPE) khi xử lý và làm việc với tất cả các sản phẩm hóa chất, ngay cả những phân loại là 'không nguy hại ". PPE cho Chromaline Sản phẩm bao gồm găng tay và kính an toàn / kính.

 
Sản phẩm liên quan