HOTLINE: 0915471369

Keo chụp bản Plus 6000


124

Còn hàng

PLUS 6000 là một màu tím, chất lượng cao, chất rắn cao may nhũ tương được cung cấp với một chất gây nhạy cảm bột diazo.
Tính năng, đặc điểm
Màu tím ánh sáng của PLUS 6000 cho độ tương phản tốt và tuyệt vời nhìn thấy thông qua đăng ký ngay. Các cao (44%) các chất rắn là hoàn hảo cho vừa / lưới thô. PLUS 6000 có sức đề kháng rất tốt để loại mực Plastisol nước dựa và và chưa là decoatable sau khi in. PLUS 6000 cũng sử dụng diazo bổ sung trực tiếp.
Lợi ích
Dễ sử dụng, chất lượng cao, cứng rắn nhũ chưa decoatable cho in ấn may mặc. Đối với giấy nến thậm chí khó khăn hơn sử dụng với WR Hardener A, xin lưu ý rằng sau khi làm cứng các stencil là rất khó khăn để decoat.
Các ứng dụng
PLUS 6000 được đề nghị đặc biệt cho các ứng dụng dệt nơi in cao độ bền, xây dựng tốt và chất lượng in trên lưới thô, và decoating sau khi in được yêu cầu.

 
Sản phẩm liên quan