HOTLINE: 0915471369

Máy ép nhiệt 1 bàn ép


378

Còn hàng

Máy được thiết kế đơn giản, dễ sử dụng. Thời gian khô có thể điều chỉnh bằng đồng hỗ kĩ thuật số và rờ-le báo tự động để đảm bảo thời gian kết quả sấy tối đa nhất.

Diện tích sấy: 40 cm x 50 cm

Sản phẩm liên quan